O materiálu PUR

 

 

 

Vrátit se zpět

 

Polyuretanové pěny (PUR) lze v současné době řadit mezi nejefektivnější tepelně izolační materiály. Jejich použití sahá až do 60.let minulého století v Kanadě a USA. Jedná se o lehké pěnové izolanty na organické bázi, zdravotně nezávadné (používají se i v potravinářském průmyslu), které svou hmotností zbytečně nezatěžují konstrukce a jejichž široké uplatnění je možno nalézt k izolaci interiérů i exteriérů budov a to jak plochých či šikmých střech, tak stěn, podlah, stropů. Další možností využití se nabízí např. tepelné zaizolování nákladních automobilů a jiné.

 

Díky aplikaci rovnoměrného rozstřikování, výborné přilnavosti k povrchu a díky homogennosti a celistvosti materiálu nám umožňuje tento způsob izolace dokonalé zateplení prostor bez jakýchkoliv spár (který u polystyrenu a minerální vaty není možný z důvodu přikládání více desek k sobě, čímž vznikají drobné spáry a právě v těchto místech jsou izolační vlastnosti horší), což u PUR pěn nehrozí.UV záření jim neprospívá, proto je třeba ve venkovních prostorách použít ochranný UV nátěr, aby bylo zamezeno následným změnám ve struktuře materiálu.

 

Rozlišujeme 2 typy PUR pěn a to měkké a tvrdé, lišící se v některých vlastnostech:

 

Měkké PUR pěny se vyznačují otevřenou buněčnou strukturou, díky níž se stávají i zvukovými izolanty. Jsou lehké a vhodné k zateplení především v interiérech. S tepelnou vodivostí: λ = 0,032 Wm-1K-1 je lze řadit k dobrým tepelným izolantům (dokonce lepším než běžný polystyren: λ = 0,037-0,039 Wm-1K-1, minerální vata: λ = 0,039-0,041 Wm-1K-1 a další).

 

Tvrdé PUR pěny mají na rozdíl od předešlých buněčnou strukturu uzavřenou (z 90-95%), díky čemuž nenasáknou vodu a lze je tedy použít zároveň i jako hydro-izolace, proto najdou své uplatnění navíc i při zateplování exteriérů. S tepelnou vodivostí: λ = 0,022 Wm-1K-1 se stávájí skvělým tepelným izolantem, který předčí i měkké PUR pěny. Dlouhodobě dokáží odolávat teplotám 110°C (zatímco polystyren „jen“ 70°C) a krátkodobě teplotám dosahujících až 250°C. Mezi další výhody lze uvést fakt, že je neokusuje hmyz ani drobní hlodavci.

 

Zadejte poptávku ihned

 

 

Často kladené otázky

Jak je to se zdravotní závadností a uvolňováním škodlivých látek u PUR pěn?
PUR pěna je zdravotně nezávadná, nic se z ní neuvolňuje. Nemalé využití nachází i jako tepelná izolace v potravinářském průmyslu. Tvrdá PUR pěna je hlavním izolantem většiny ledniček, mrazniček a bojlerů.

 

Rozkládá sluneční (UV) záření PUR pěny?
Na tvrdou PUR pěnu působí UV záření jen povrchově, ale právě z tohoto důvodu se na povrch PUR pěn aplikuje ochranná UV vrstva, nejčastěji ve formě nátěru.

 

UV ochranná vrstva se prý musí často natírat, jak tomu tedy je?
UV nátěr je třeba provést v případě, kdy UV ochranná vrstva již viditelně chybí. Dobře provedené průměrné nátěry střech vydrží běžně 8-10 let. K dispozici jsou ovšem i kvalitnější nátěry, které mohou vydržet podstatně déle a nebo bezúdržbová varianta, která vydrží řádově několik desetiletí.

 

Jak je to s hmotností, nezatěžují PUR pěny přespříliš konstrukci?
Objemová hmotnost měkké PUR pěny začíná již pod hranicí 10 kg/m3. Objemová hmotnost tvrdé PUR pěny, používané na střechy je od 60 kg/m3. Když však nanesem např. PUR pěnu o tloušťce 7cm (což je srovnatelné s 12cm polystyrenu EPS nebo s 30cm porobetonu, co se tepelně izolačních vlastností týče), výsledné zatížení PUR pěnou bude v tomto případě 4,2 kg/m2.

 

Jak moc šíří PUR pěna požár a chytne snadno?
Požární odolnost spadá do kategorie B2 a je přímo závislá na typu PUR pěny. Při hoření neskapává, což částečně zamezuje snadnému rozšíření požáru. Krátkodobě odolá i teplotám dosahujícím 250°C, aniž by se v sebemenší míře poškodila struktura materiálu.

 

Jak je to s pochůzností střech opatřených vrstvou PUR pěny?
Střešní tvrdá PUR pěna by měla dosahovat objemové hmotnosti od 60 kg/m3 tzn., že pevnost v tlaku odpovídá zatížení od 4 kg/cm2 výš, což lze přepočíst jako 400 kg/dm2 nebo 40 tun/m2. Z toho je patrné, že po střeše zaizolované tvrdou PUR pěnou se lze pohybovat.

 

Jak je to s rosným bodem při použití PUR pěny?
Vzhledem k tomu, že PUR pěna vysoce expanduje a vyplní veškeré prostory. Nezůstane žádné volné místo, kde by se mohl rosný bod utvořit.

 

Je možné PUR pěnu aplikovat na hydroizolační folii pod střešní krytinu?
Pěna na folii dokonale přilne. Fólie je ideálním povrchem pro PUR pěnu, dokonale přilne na folii. Jedná se o jeden z nejčastěji využívaných způsobů aplikace.

 

Zadejte poptávku ihned

 

 
Poptávka